اعمال شب های قدر

نتایج آراء: 0

نویسنده: 

اعمال شب های قدر در نگاه امام صادق

از ابو عبد اللَّه صادق (ع) پرسيدم: در كدام شب از شبهاى ماه رمضان بايد غسل كنم؟ ابو عبد اللَّه گفت: در شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم. من گفتم: اگر بر من دشوار باشد چه كنم؟ ابو عبد اللَّه گفت: در شب بيست و يكم و بيست و سوم. گفتم: اگر باز هم بر من دشوار باشد؟ ابو عبد اللَّه گفت: ديگر بس است.

1- به ابو عبد اللَّه صادق (ع) گفتم: در شب قدر كه بركات آن را جويا مى‏شوند، چه ساعتى غسل كنم؟ ابو عبد اللَّه گفت: از اول‏ شب. و اگر خواستى، در آخر شب كه براى نماز شب برخاستى غسل كن. من گفتم: در چه ساعتى براى نماز شب بپا خيزم؟ ابو عبد اللَّه گفت: در اوّل شب و آخر شب.

2- ابو جعفر باقر (ع) و يا ابو عبد اللَّه صادق (ع) گفت: غسل شب هاى ماه رمضان در شب نوزدهم و شب بيست و يكم و شب بيست و سوم به عمل مى ‏آيد. أمير المؤمنين (ع) در شب نوزدهم ضربت خورد و در شب بيست و يكم به لقاء خدا پيوست. صلوات خدا بر او نثار باد. غسل شب هاى ماه رمضان در اول شب انجام مى ‏گيرد و تا پايان شب كافى است.

غسل در شبهاى مخصوص در ماه رمضان

1- و علاء از محمّد بن مسلم، از يكى از دو امام عليهما السّلام روايت كرده است، كه فرمود: در سه شب از ماه رمضان: نوزدهم، و بيست و يكم، و بيست و سوم غسل انجام مى ‏شود، و امير المؤمنين عليه السّلام در نوزدهم مورد اصابت واقع شد، و در بيست و يكم به سوى مقام قرب الهى فرا گرفته شد و امام فرمود: و زمان غسل در اوّل شب است، و تا آخر شب را كفايت مى ‏كند.

2- و روايت شده است كه در شب هفدهم غسل بجا مى ‏آورند.

2017- و زراره و فضيل از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده‏اند، كه فرمود: غسل در ماه رمضان اندكى قبل از غروب خورشيد است، و آنگاه نماز خوانده مى‏ شود، و افطار انجام مى‏ گيرد.

3- و سماعه، از ابو بصير، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چون دهه اواخر ماه رمضان فرا- مى‏ رسيد، در سجده و دعا سخت مى ‏كوشيد، و از زنان دورى مى‏ گزيد، و شب را احيا ميداشت، و يكسره به كار عبادت مى ‏پرداخت.

4- و سليمان جعفرى از امام ابو الحسن عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: در شب هاى بيست و يكم، و بيست و سوّم صد ركعت نماز بگزار، چنان كه در هر ركعتى الحمد را يك بار، و قل هو اللَّه را ده بار قرائت كنى.

آنچه در باره شب بيست و يكم و شب بيست و سوم ماه رمضان رسيده‏

1- فضيل بن يسار مى‏ گويد: وقتى شب بيست و يكم و شب بيست و سوم (رمضان) مى‏ شد، امام باقر (ع) دعا مى‏خواند تا شب از نيمه بگذرد و چون شب از نيمه مى‏گذشت نماز مى ‏خواند.

2- سليمان جعفرى از امام كاظم (ع) نقل مى ‏كند كه فرمود: شب بيست و يكم و شب بيست و سوم (رمضان) صد ركعت نماز بخوان، در هر ركعتى يك بار سوره حمد و ده بار سوره قل هو اللَّه احد را بخوان.

3- رفاعه از امام صادق (ع) نقل مى‏ كند كه آن حضرت فرمود: شب قدر اول سال و آخر آن است. (مصنف اين كتاب مى‏ گويد:) بزرگان ما اتفاق نظر دارند كه شب قدر، شب بيست‏ و سوم ماه رمضان است و غسل كردن در آن اول شب است و تا آخر شب هم كفايت مى ‏كند.

8- حسّان بن مهران از امام صادق (ع) نقل مى ‏كند كه از آن حضرت از شب قدر پرسيدم، فرمود: آن را در شب بيست و يكم و شب بيست و سوم بجو.

اعمال مشترک در هر سه شب قدر

1- زیارت امام حسین (ع) در شب های قدر

2- غسل کردن در شبهای قدر  

3- دو رکعت نماز مستحبی در شب های قدر

4- طلب عافیت در شبهای قدر

5- کثرت ذکر و صلوات در شب های قدر

6- طلب حوائج و دعا برای والدین در شب های قدر

7- دعای اللهم إنی أمسیت لک عبدا..

8- نماز مستحبی صدر رکعتی در شب های قدر

9- احیا در شب های قدر

10- دعای قرآن بر سر گرفتن در شبهای قدر

                                                11- دعای گشودن قرآن در شبهای قدر

اعمال مخصوص شب های قدر

کلید واژگان (برچسب ها): 

منابع: 

«1» گزيده كافى‏؛ نوشته كلينى، محمد بن يعقوب- بهبودى، محمد باقر، ص 192-193

«2»من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، على اكبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر، ج‏2، ص: 501-502

«3»الخصال / ترجمه جعفرى، ج‏2، ص: 290-291

تاریخ بازیابی: 

سه‌شنبه, July 15, 2014