اجتماع و فرهنگ اسلامی

موضوع پژوهش (2)نعمت شناسی

در ادامه سلسله بحث های «شناخت های ضروری و مفید»، به مبحث مهم و کارساز «نعمت شناسی» می رسیم. با این شناخت، راهی هم برای ورود به قلمرو «شکر» گشوده می شود و موجب قرب به خدا و بیرون آمدن از غفلت می گردد. در سایه شناخت نعمت، انسان با صاحب نعمت آشنا می شود و در پی آن به انجام وظیفه بندگی و ستایش می پردازد. در این مبحث، موضوعاتی همچون: ماهیت نعمت، اقسام نعمت ها، ریشه و مبدأ نعمت ها، وظیفه ما در قبال برخورداری از نعمت، آثار و برکات شکر، نتیجه ناسپاسی و کفران نعمت، ویژگی های بندگان شاکر، عوامل غفلت از...

کلید واژگان (برچسب ها): 

تقدیر و سپاس (اخلاق معاشرت (30))

در برخوردهای اجتماعی، یکی از عوامل محبت آفرین و تحکیم روابط، داشتن حالت و روحیه «سپاسگزاری» و «قدردانی» و «حق شناسی» نسبت به مردم است. همواره سپاس و تشکر، در مقابل «نعمت» است. نعمت و احسان هم یا مستقیما از سوی خدا به ما می رسد، یا بندگان خدا واسطه خیرند و نیکی بر دست آنها جاری می شود و ما از نیکوکاریها و یاریها و مساعدتهای مردم بهره مند می شویم و «نعمت الهی» از این طریق شامل ما می گردد. تصور نشود که «شکر خدا» با «سپاس از مردم» منافات دارد، بلکه گاهی شکر الهی در سایه تقدیر و تشکر و حق شناسی از...

کلید واژگان (برچسب ها): 

ویژگیهای مبلغان در کلام ولایت

مبلغان دینی برای توفیق در تبلیغ باید از ویژگیها و شرایطی برخوردار باشند که بدون آن ویژگیها، از تبلیغ خود بهره چندانی نخواهند برد . گاهی نبود این شرایط، تبلیغات دینی را خنثی ساخته و یا ضد تبلیغ خواهد بود . با گذری بر سخنان دو مبلغ بزرگ و راستین جهان اسلام; حضرت امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری، می توان برخی از این ویژگیها را استخراج نمود . در این نوشته کوتاه تلاش شده است فهرستی از ویژگیهای مبلغان با استناد به کلام این دو انسان الهی ارائه گردد . 1 . توجه به خداوند و استمداد از او امام خمینی...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - اجتماع و فرهنگ اسلامی