ادبیات

باغ صد رنگ / دیداری با قرآن و روایات در دیوان اشعار امام خمینی

پیش درآمد ادب پارسی، یکی از مجلّل ترین تماشاخانه هایی است که بر در و دیوار آن، آیات قرآنی را به زینت بسته اند و روایات معصومین (سلام اللّه علیهم اجمعین) چون قندیل های فروزان از هر گوشؤ آن آویخته اند. یک سو، قرآن است و سنت، که آهنگ عصمت دارند و نوای عرشی در زیر و بم الفاظ؛ سوی دیگر، حافظ و سعدی و مولاناست که دهانی به پهنای فلک(1) گشوده اند و تصنیف وحی را دوباره خوانی می کنند. به حق، آنان که در ادب دیرسال و پر مایؤ پارس، پی جویِ آثار وحی و سنت اند، در مجمع البحرینی قرار یافته اند که جز با موج،...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - ادبیات