کلام و اعتقادات

علل وجود انسانهای ناقص الخلقه

یکی از پرسشهای اعتقادی این است که چرا خداوند بعضی از انسانها را ناقص آفریده است؟ طبق بیان آیات و روایات، فطرت انسان بر نیکی و خیر بنا نهاده شده است و بشر با فطرت و سرشت نیکوی الهی خلق شده است و هیچ فطرت بد و سرشت ناروا در کار نیست؛ زیرا هدف خداوند از خلقت انسان، تکامل و رشد او است و نیز او ارحم الراحمین است و با هیچ کس دشمنی ندارد. خداوند درباره آفرینش انسان می فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ فی اَحْسَنِ تَقویم»؛(1) «ما انسان را به بهترین شکل آفریدیم.» و نیز می فرماید: «اَلّذی اَحْسَنَ...

کلید واژگان (برچسب ها): 

فالون دافا، معنویت بدن گرا (قسمت دوم/ پایانی)

اشاره: انسان ذاتاً گرایش به معنویت دارد. این معنویت گرایی یک نیاز اصلی است که باید پاسخ اصلی و نه جعلی و کاذب داشته باشد. متأسفانه امروزه دلالان معنویت کاذب نیاز شدید آدمی به معنویت را دستمایه تجارت و به تعبیری بهانه بردگی معنوی انسان معاصر قرار داده اند. لی هنگجی یکی از این تاجران پرشهرت بازار معنویت کاذب است که با تلفیق بودیسم و تاتوئیسم، روش ابداعی فالون دافا (معنویت بدن گرا) را با 3 شعار فریبنده راستی، درستی و بردباری پی ریزی کرده است. در قسمت پیشین به پاره ای از آموزه های معنوی و اخلاقی...

کلید واژگان (برچسب ها): 

برهان هستی شناسی از دیدگاه صدرالمتألّهین و آنسلم

برای اثبات وجود خدا تاکنون دلیلهای مختلفی از جانب فلاسفه ارائه شده که در ساخت آنها از منابع متفاوت شناخت استفاده گردیده است این دلیلها بر سه گونه اند: 1. دلیلهایی که ناظر به مشاهده آثار و آیات هستند, مانند دلیل نظم 2. دلیلهایی که مبتنی اند بر نیازمندی جهان, مانند برهان حدوث و برهان حرکت 3. دلیلهای فلسفی خالص که از مقدّمات عقلی محض نتیجه می شوند, مانند برهان امکان و برهان هستی شناسی. گذشته از دو دسته یادشده باید دانست که دسته سوّم دلیلهای فلسفی خالص اند و از مقدّمات عقلی محض نتیجه می شوند. همچون...

کلید واژگان (برچسب ها): 

فلسفه دین در منظرصدرالدّین

فلسفه دین اگر چه به نظر می رسد که اصطلاح جدیدی باشد, ولی بی گمان گزاره های مطرح شده در این شاخه از فلسفه, سابقه ای به دیرپایی خودِ فلسفه دارد. بررسی فیلسوفانه مفاهیم و باورهای دینی, شاخه ای از معرفت شناسی است و موضوع آن مستقل از دین است. این شاخه از فلسفه, به بحث از مفاهیمی چون: مفهوم فلسفی خدا, دلایل باور به وجود خدا, وحدت و تعارض ادیان, خیر و شر, وحی و ایمان و رستگاری می پردازد. عقل گرایی محض و نگرش غیرمتعبّدانه به مفاهیم دینی که از ویژگیهای فلسفه دین شمرده می شود, در عمل زمینه رشد و رویش نوع...

کلید واژگان (برچسب ها): 

نوآوریهای فلسفی صدرالمتألّهین

حکمت متعالیه که حاصل بررسیها و پژوهشها و مکاشفه های صدرالمتألّهین شیرازی است, بی گمان دگرگونی بنیادین در عرصه علوم و معارف الهی در تاریخ اندیشه اسلامی پدید آورد و در حوزه معارف عقلی و فلسفی پس از دو گرایش مشائی و اشراقی سبک جدیدی را با تفاوت بسیار در روش و ساختار و مبادی و نتایج نسبت به دو گرایش یاد شده بنیان نهاد. صدرالمتألّهین, با روشی به طور کامل نو و با استفاده از تواناییهای ذاتی خود تمام اندیشه های فلسفی و عرفانی و کلامی موجود در زمان خود را پس از غربال با برهان و شهود با نوآوریهای شخصی و...

کلید واژگان (برچسب ها): 

زمینه ها و مبانی کلامی و عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی

مقدمه: امام خمینی همچون دیگر اندیشه مندان سیاسی دارای زمینه های مختلف در اندیشه سیاسی خود است که هر یک از این زمینه ها، سبب ساز و عامل قوام دهنده ساختار اندیشه سیاسی او هستند. از این رو، از این زمینه ها می توان به مبانی و اصول اندیشه سیاسی امام نیز یاد کرد. از میان آنها مبانی فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی، تاریخی و غیره هستند که هر یک سهم خاص خود را دارند. در این نوشتار به دو اصل و زمینه کلامی و عرفانی، اندیشه سیاسی امام پرداخته می شود. زمینه های کلامی از آن رو مورد نظر است که امام در بستر فرهنگ...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - کلام و اعتقادات