اسحاق بن یعقوب

معجزات امام زمان(ع) -2

طلب وجه اسب و شمشیر از جانب حضرت بدر، غلام احمد بن حسن می گوید: وارد جبل1 شدم در حالی که معتقد به امامت [حضرت صاحب الامر(ع)] نبودم، ولی اولاد علی(ع) را به طور کلی دوست می داشتم تا آنکه یزید بن عبدالله مرد و در زمان بیماریش وصیت کرد که اسب سمندش را با شمشیر و کمربندش به مولایش [حضرت قائم(ع)] بدهند. من ترسیدم که اگر آن اسب را به «اذکوتکین»2 ندهم، آزاری از او به من برسد، لذا آن اسب و شمشیر و کمربند را پیش خود به هفتصد دینار قیمت کردم و به هیچ کس اطلاع ندادم؛ ناگاه از عراق توقیع مبارکی از امام زمان...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - اسحاق بن یعقوب