اعمال- شب قدر-امام صادق- ماه رمضان

اعمال شب های قدر

اعمال شب های قدر در نگاه امام صادق از ابو عبد اللَّه صادق (ع) پرسيدم: در كدام شب از شبهاى ماه رمضان بايد غسل كنم؟ ابو عبد اللَّه گفت: در شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم. من گفتم: اگر بر من دشوار باشد چه كنم؟ ابو عبد اللَّه گفت: در شب بيست و يكم و بيست و سوم. گفتم: اگر باز هم بر من دشوار باشد؟ ابو عبد اللَّه گفت: ديگر بس است. 1- به ابو عبد اللَّه صادق (ع) گفتم: در شب قدر كه بركات آن را جويا مى‏شوند، چه ساعتى غسل كنم؟ ابو عبد اللَّه گفت: از اول‏ شب. و اگر خواستى، در آخر شب كه براى نماز شب...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - اعمال- شب قدر-امام صادق- ماه رمضان