امام علی- فضایل- ویژگی- منزلت

ویژگی ها و فضایل امام علی علیه السلام

فضایل حضرت علی علیه السلام: (مصدر روایت: پیامبر، راوی: ابان از سليم از سلمان، ابو ذر و مقداد) ابان بن ابى عياش از سليم بن قيس و او از سلمان و ابو ذر و مقداد نقل كند كه: گروهى از منافقان گرد هم آمدند و گفتند: محمّد دارد ما را از بهشت و نعمت هايى كه خداوند براى دوستان و بندگان فرمانبردارش آماده كرده و از دوزخ و خفت و خوارى كه خداوند براى دشمنان و بندگان نافرمانش فراهم ساخته خبر مى‏ دهد، اگر راست مى‏ گويد ما را از پدران و مادران ما خبر دهد و بگويد كه بهشتى هستيم، يا دوزخى و از آنچه كه دير يا زود...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - امام علی- فضایل- ویژگی- منزلت