حضرت خدیجه- وفات- پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) -ماه رمضان- نسب- تبار- زندگی

نسب و تبارشناسی حضرت خدیجه

نسب خديجه، بانوي طاهره خداوند پاک اين بانوي محترم را انتخاب کرد تا همسري براي والاترين انسان سرورمان محمد صلي الله عليه و آله و سلم باشد، و براي اين زن، اصيل ترين پدران و مادران را برگزيد و آن محيط را براي رشد او پسنديد؛ بنابراين خديجه، هديه اي برآمده از يک نژاد و محيط ارزشمند، با اصل و نسب ريشه داري است. خداوند او را انتخاب نمود و او را براي پيامبر پروراند، و تمام عواملي که در طول زمان او را دربر گرفته بودند و نيز عوامل گوناگون و گسترده ي مکاني، با ويژگي هاي مشخص خود در شکل گيري شخصيت او موثر...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - حضرت خدیجه- وفات- پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) -ماه رمضان- نسب- تبار- زندگی