زمان غیبت

راه بهره مند شدن از امام عصر (ع) درزمان غیبت

هر چند امام زمان (ع) غایب از انظار است و این غیبت موجب محروم شدن امّت از قسمتی از برکات وجود آن حضرت است که متوقف بر ظهور است، ولی قسمتی از فیوضات وابسته به ظهور نیست. او همچون آفتابی است که ابر غیبت نمی تواند مانع تأثیر اشعه وجود او در قلوب پاکیزه شود، مانند اشعه خورشید که در اعماق زمین جواهر نفیسه را می پروراند، و حجاب ضخیم سنگ و خاک مانع استفاده آن گوهر از آفتاب نمی شود. و چنان که بهره مند شدن از الطاف خاصّه خداوند به دو طریق میسّر است: اوّل: «جهاد فی اللّه» به تصفیه نفس از کدورتهایی که مانع...

کلید واژگان (برچسب ها): 

جایگاه امام معصوم(ع) در نسبت با کل هستی

آیت الله محمد علی گرامی از استادان حوزه علمیه قم و از شاگردان حضرت امام خمینی و علامه طباطبایی » هستند که برای گفتگو درباره جنبه های مختلف موضوع «غیبت حضرت صاحب الزمان(ع)» خدمتشان رسیدیم و ایشان با رویی گشاده و با حوصله بسیار ما را پذیرا شدند و به سؤالهای ما پاسخ دادند. آنچه در پی می آید اولین بخش از گفتگوی ایشان می باشد که امیدواریم مورد استفاده علاقه مندان و مشتاقان موعود قرار گیرد. ان شاءالله موعود: یکی از مسائلی که در موضوع غیبت امام معصوم(ع) بسیار مورد پرسش قرار می گیرد این است که در زمان...

کلید واژگان (برچسب ها): 

دستیار مهدی(ع)معلم موسی(ع)

موعود عدالت گستر، مهدی فاطمه(ع) مانند دیگران نیاز به اصحاب و یارانی پاک و مخلص دارد که به وسیله راهنماییهای حکیمانه آن حضرت بتوانند در پیشبرد اهداف مقدسش گامهای بزرگی بردارند. یاران امام مهدی(ع) دو دسته اند: 1 - یاران مهدی در زمان غیبت. 2 - یاران مهدی در زمان حضور و قیام آن حضرت. یاران مهدی در زمان غیبت آن قدر فراوانند که نه ما آن ها را می شناسیم و نه از کار و وظایفشان باخبریم; اما به هر حال اخبار و احادیث اسلامی به نام فرد و یا گروه و طبقه خاصی به عنوان یاران مهدی در عصر غیبت اشاره کرده اند که...

کلید واژگان (برچسب ها): 

راه بهره مند شدن از امام عصر (ع) درزمان غیبت

هر چند امام زمان (ع) غایب از انظار است و این غیبت موجب محروم شدن امّت از قسمتی از برکات وجود آن حضرت است که متوقف بر ظهور است، ولی قسمتی از فیوضات وابسته به ظهور نیست. او همچون آفتابی است که ابر غیبت نمی تواند مانع تأثیر اشعه وجود او در قلوب پاکیزه شود، مانند اشعه خورشید که در اعماق زمین جواهر نفیسه را می پروراند، و حجاب ضخیم سنگ و خاک مانع استفاده آن گوهر از آفتاب نمی شود. و چنان که بهره مند شدن از الطاف خاصّه خداوند به دو طریق میسّر است: اوّل: «جهاد فی اللّه» به تصفیه نفس از کدورتهایی که مانع...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - زمان غیبت