شهادت- امیرالمومنین- ابن ملجم مرادی

شهادت حضرت امیر المومنین علیه السلام

جریان شهادت امیرالمومنین علیه السلام گروهى از اهل سير روايت كرده‏ اند كه چند نفر از خوارج در مكه پيرامون يك ديگر جمع شدند و در باره سران قوم به مذاكره پرداخته و آن‏ها را توبيخ و سرزنش كردند، اين جماعت در ضمن مذاكرات خود از كشته‏ شدگان نهروان يادى كرده و آنان را ستودند و براى آنها از خداوند طلب آمرزش كردند. در اين هنگام يكى از آنان گفت: كاش ما جان خود را در راه خدا مي فروختيم و خون برادران خود را كه در نهروان كشته شدند اخذ مي كرديم، و مردم را از شر اين چند نفر امام ضلال نجات مي داديم، پس از...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - شهادت- امیرالمومنین- ابن ملجم مرادی