علی علیه السلام

انسان کامل

چکیده: در این مقاله، نویسنده به معرفی مولی الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام به عنوان «انسان کامل» می پردازد و از زوایای مختلف به وصف شخصیت والای این مظهر علم و عمل و شجاعت و سماحت نغمه می سازد. ایمان مولی مهم ترین خصیصه آن حضرت است که نویسنده مورد توجه قرار می دهد زیرا که ایمان، پایه و مایه سازنده شخصیت والای هر کسی است و در این خصیصه، آن حضرت را نمونه و سرمشق هر مؤمنی می داند و رسیدن به مقام او را سخت دور از دسترس می شمارد. نتیجه این ایمان، فداکاری شگفت انگیزی است که آن حضرت در راه...

کلید واژگان (برچسب ها): 

خوارج و حکومت علوی در آثار استاد مرتضی مطهّری (ره)

معنای لغوی خوارج1 خوارج[2] یعنی شورشیان. این واژه از «خروج» به معنای سرکشی و طغیان گرفته شده است. کلمه «خروج» [3]اگر با «علی» متعدی شود، دو معنای نزدیک به یکدیگر دارد: یکی در مقام پیکار و جنگ برآمدن و دیگری تمرّد، عصیان و شورش.4 کلمه «خوارج» که معادل فارسی آن «شورشیان» است، از «خروج» به معنای دوم گرفته شده است. این جمعیّت را از آن نظر «خوارج» گفتند که از فرمان علی علیه السلام تمرّد کردند و علیه او شوریدند و چون تمرّد خود را بر یک عقیده و مسلک مذهبی مبتنی کردند، نِحله ای شدند و این اسم به آنها...

کلید واژگان (برچسب ها): 

پیام آسمانی غدیر و مصلحت سنجی ها

چهره درخشان علی علیه السلام در تاریخ اسلام چنان پرفروغ است که کمتر کسی را می توان یافت که از نقش علی علیه السلام در صدر اسلام و قرب او در نزد پیامبراسلام صلی الله علیه و آله اطلاعی نداشته باشد. همه مورخین و محدثین اذعان دارند که علی علیه السلام در اوان نوجوانی در دامان پیامبر صلی الله علیه و آله پرورش یافت و علی علیه السلام عطیه ای بود از خاندان ابوطالب علیه السلام در عصر فقر و مکنت، برای پیامبر؛ تا این که خداوند زمینه رشد و نمو علی علیه السلام را در خانه پیامبر بدین طریق فراهم نمود و از سن ده...

کلید واژگان (برچسب ها): 

قضاوت با شما

صحنة اول گفت وگوهای صلح آمیز، سودی نداشت. لشکر، آرایش کاملاً جنگی به خود گرفته بودند؛ آغاز جنگ، قابل پیش بینی بود و پایان آن بیش تر. حساب دودوتا چهارتا بود؛ جنگ کاملاً نابرابر. حرف از دوبرابر و سه برابر بودن گذشته. لشکر او سیصد، چهارصد برابر طرف مقابل بود؛ شاید هم بیش تر (72 نفر در مقابل 32 هزار نفر). هرثمه به جنگ می اندیشید که ماجرای بیست سال پیش، یادش آمد: با سپاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام ازهمین مکان می گذشتند تا به جنگ با معاویه بروند. در جنگ صفین، درست وقتی از همین منطقه می گذشتند، کاری...

کلید واژگان (برچسب ها): 

جرعه نوش غدیر

میلاد خجسته نسیم امید دگر بار وزیدن گرفته و رائحه ای جان بخش همه جا را عطرآگین نموده است ؛ این بار ، از خِطّة تبریز ، مولودی پای به گیتی می نهد که سر مست از جام علی علیه السلام است . این بار شمس فروزانی حلول می کند که افقِ خود را تا کرانه های شرق و غرب می گستراند و او «عبدالحسین امینی » است . برخوانِ وحی مهر مادر ، از همان طفولیّت ، وی را با واژگان وحی آشنا نمود و در اثر تشویق وی به حفظ قرآن کریم ، روح لطیف وی را با سرچشمه های حکمت مأنوس کرد . در این رهگذر ، پدرش نیز از سر عطوفت وی را ارشاد می...

کلید واژگان (برچسب ها): 

«امینی»، «غدیر» را نوشت

* او را بوئید و بوسید. مرواریدهای چشمش، روی گونه های کودک، می درخشید. چهرة زیبای «عبدالحسین»، دل «میرزا احمد آقا» را برده بود. سجده ای کرد و گفت: «خدایا شکر، عجب پسری!» * دعای پدر مستجاب شد؛ وقتی 1320 سال از هجرت می گذشت و بوی گل های محمدی در فضای تبریز پیچیده بود. * نخستین کلاس درس «عبدالحسین» در آغوش مادر بود؛ عزیزدلم، بگو «علی»! و «عبدالحسین» تکرار می کرد. مادر می گفت: فدایت شوم، دوباره بگو! و کودک، می خندید و می گفت: علی، علی، علی. * عبدالحسین، شاگرد پدرش بود. عربی، منطق، فقه و اصول را از...

کلید واژگان (برچسب ها): 

رحلت علامه امینی، صاحب «الغدیر»

امتداد تفکر وحی محبوبه زارع عالمان، امتداد تفکّر وحی اند و باقیمانده روح پیغمبران در خاک. آن گاه که در بطن حقایق سیر می کنند، متن آفرینش را به جریان وامی دارند و توسعه معنا را به دنبال می کشند. این قافله را امتدادی است تا ناکجای خلود و تا فراسوی تباه. دوام حقیقت، سلسله وار از نبض یقینی که ارمغان اندیشه علما است، ریشه می گیرد. سفره بی منت علامه امینی رحمه الله در این قافله بی نهایت، علامه امینی را بر اوج یکی از قله های تجلی، به مفاخره با معنا درمی یابی که با توشه ای از سبکبالی «الغدیر» را نشانت...

کلید واژگان (برچسب ها): 

کمربسته علی علیه السلام

روز به پایان می رسید و خورشید آهسته، آهسته می رفت تا در غربی ترین نقطه آسمان از دیدها مخفی شود. علی عسکر و پدرش خسته از کار روزانه در ایوان خانه نشسته بودند و چای می نوشیدند. صدای در خانه بلند شد. یک نفر بشدت در را می کوبید و پهلوان را صدا می زد. علی عسکر با عجله خودش را به در حیاط رساند. مرد سراسیمه بود و نفس نفس می زد. علی عسکر را که دید گفت: «پهلوان زود باش، عجله کن، سیدهاشم، سیدهاشم را کشتند!» پهلوان با ناراحتی پرسید: «سیدهاشم، چی شده؟ درست حرف بزن ببینم، کی سیدهاشم را کشت؟» مرد که نفسی...

کلید واژگان (برچسب ها): 

عین گل محمدی

مرد غریبه چند روزی می شد که در خانه علی، علیه السلام، مهمان بود. صاحبخانه با مهربانی و گشاده رویی او را بر سر سفره خویش پذیرفته بود مهمان رازی در دل داشت اما نمی دانست چگونه آن را بر زبان جاری کند. از مدتها پیش، بین او و شریکش اختلافی افتاده بود. هر دو قصد داشتند برای طرح دعوا و رفع اختلاف نزد علی، علیه السلام، بیایند و حالا شاید فرصت مناسبی برای این کار فراهم آمده بود. مرد غریبه با خود می اندیشید با وجود صمیمیت و دوستی ایجاد شده بین او و علی، علیه السلام، حتما امام علی، علیه السلام، حق را به...

کلید واژگان (برچسب ها): 

درسهای دلنشین

روزی حلال و روزی حرام علی، علیه السلام، در مسجد کاری داشت، سوار استر بود، شخصی را که بر در مسجد ایستاده بود صدا کرد و گفت: استر مرا بگیر و نگهدار تا من برگردم. همین که علی، علیه السلام، وارد مسجد شد، مرد افسار استر را باز کرد، خود استر را رها نمود و رفت. بعد از چند لحظه حضرت بازگشت، در حالیکه دو درهم در دست داشت تا به عنوان مزد به آن مرد بدهد، دید که استر ایستاده، ولی افسار بر سر او نیست. دو درهم را به یکی از همراهانش داد تا از بازار افساری برای استر خریداری کند. وی به بازار رفت و دید همان شخصی...

کلید واژگان (برچسب ها): 

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - علی علیه السلام