غدیر- رهبر- امام خمینی(ره)- مقام معظم رهبری

غدیر از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

غدیر از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری امام‌خمینی‌(ره)‌: " من دربارة شخصيت حضرت امير(ع) چه مي‌توانم بگويم و كي چه مي‌تواند بگويد. ابعاد مختلفه‌اي كه اين شخصيّت بزرگ دارد، به گفت‌وگوي ماها و به سنجش بشري در نمي‌آيد. كسي كه انسان كامل است و مظهر جميع اسماء و صفات حق تعالي است، ابعادش به حسب اسماء حق تعالي بايد هزار تا باشد و ما از عهدة بيان حتّي يكي‌اش نمي‌توانيم برآييم. اين شخصيّت كه جامع تضاد است، امور متضادّه در او جمع است، كسي نمي‌تواند در حول و حوش او سخن بگويد؛ از اين جهت، من در...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - غدیر- رهبر- امام خمینی(ره)- مقام معظم رهبری