فروغ ولایت

معرفی کتاب - فروغ مهدویت و فروغ ولایت

فروغ مهدویت ، امام مهدی و منتظران و امتحان الهی ناشر: انتشارات کتابچی قطع: رقعی قیمت هر جلد:313 تومان عناوین مجموعه کتبی است که آقای «محمد حسین صفاخواه » تدوین و تالیف آنها را عهده دار بوده اند. این آثار را انتشارات کتابچی در قطعی یکسان (رقعی) منتشر ساخته است. بخش اصلی این آثار را گزیده ای از «مجموعه رسایل سید شریف مرتضی رضی الله عنه » در برمی گیرد. ناشر در مقدمه هر سه اثر قصد خود را نشر کتبی که از احادیث نورانی خاندان نور: اقتباس شده اعلام می دارد. مساله غیبت، رجعت، حکمت غیبت ، زمان ظهور و...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - فروغ ولایت