مسیحیت

خواندنی های جوانان دیروز (سیر اسلام در اروپا)

اشاره: برای عموم جوانان دیروز، جوانان دهه های سی و چهل که اهل کتاب و درس مذهبی بودند نام ماهنامة «مکتب اسلام»، «نسل نو»، منشورات «در راه حق» و حضرات آقایان علی دوانی، ناصر مکارم شیرازی، محمود حکیمی، باهنر، داوود الهامی، غلامرضا سعیدی، جعفر سبحانی، خسروشاهی، علی قائمی و دیگران آشناست. گویی با این نام ها و عناوین زندگی کرده اند. در آن سال های خوف و خطرهر برگ کاغذی که ازاسلام و اخلاق و معرفت مذهبی سخنی داشت کیمیا بود و عزیزتر از جان. شاید به همین خاطر است که در پستوخانه و قفسه های کتابخانة شخصی...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اروپا و اسلام (1)

می توان گفت بین دو عبارت "اروپا" و "اسلام" عدم تقارن بخصوصی وجود دارد، یا اینکه لااقل چنین به نظر می رسد. یکی از آنها اصطلاحی جغرافیایی است و در برگیرنده مفهوم قاره ای می باشد، و همانطوریکه مشخص شده است، تعداد این قاره ها در سطح کره زمین از دو تا هفت متفاوت می باشد. عبارت دوم نوعی دین می باشد. ممکن است کسی با قاطعیت از اروپا و آسیا، اروپا و آفریقا، اسلام و مسیحیت، یا از اسلام و بودائیسم صحبت کند، اما چه رابطه ای میان اروپا و اسلام وجود دارد؟ مفهوم اروپا اروپا یک مفهوم اروپایی از چیزی است که از...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اروپا و اسلام (4)

اشاره: در شماره های 21، 22 و 23 ماهنامه "اسلام و غرب"، به بحث در مورد مفاهیم اروپا و اسلام، تفاوت اسلام و مسیحیت، دیدگاههای این دو دین نسبت به یکدیگر، جنگها و درگیریهای آنها، تاثیر متقابل جنگهای صلیبی بر اروپا و جهان اسلام، پیروزیهای متناوب دو طرف عثمانی و اروپا در جنگها، تقابل تمدنی اروپا با اسلام و وضعیت جهانی اسلام در قرن هیجدهم پرداخته شد. در این تقابل میان اسلام و اروپا و دیگر نقاط، مسلمانان، فلسفه و علوم یونانی را که اروپاییان برای چندین قرن در پی کشف آن بر نیامده بودند، ذکاوت و...

کلید واژگان (برچسب ها): 

کانت و انتظار بشر از دین

دیدگاه کانت در قلمرو دین و انتظار بشر از دین چیست؟ شناخت دیدگاه کانت در باب انتظار بشر از دین به درک زمانه و فلسفهی وی بستگی دارد. کانت در زمانهای به صحنهی مبارزهی علمی پا نهاد که بحرانهای تازهای دامنگیر فلسفه، علم و دین شده و علوم طبیعی و ریاضیات که راه تکامل میسپرد، در دام شبهههای شکگرایان جدید گرفتار آمده بود. در چنین زمانهای بود که مسایل مابعدالطبیعه مورد بیمهری قرار گرفت و هواداران اصالت تجربه به ویژه هیوم، با انکار جوهر مادی و نفسانی و تردید در اصل علیت، پایهی مکتبهای عقلگرایی فلسفه را در...

کلید واژگان (برچسب ها): 

در جست وجوی قرائتی نو و زن محور از سنت مسیحی

الهیات فمینیستی جریانی فکری، مبتنی بر آموزه های مسیحی است که در دهه 1960 میلادی در غرب، به خصوص فرانسه و انگلستان پاگرفت و در پی ارتقای روحی، اخلاقی و فکری زنان و احیای حقوق دینی آنان و برابری کامل زن و مرد در جامعه و کلیسا بود. پس از ظهور این نظام، الهیات نوینی که در گذشته، هم در جهان اسلام و هم در جهان مسیحیت بی سابقه بود (البته چنانکه اشاره خواهد شد، نمی توان نهضت دفاع از حقوق زنان را با این نظام الهیاتی جدید یکی انگاشت یا آنها را با هم درآمیخت) به وجود آمد و صدها متکلم و متفکر بزرگ و توانا...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اسلام و غرب

«قسمت دوم» 3ـ رنسانس و زمینه های برون مرزی آن تأثیر اسلام و اندیشه ها و تجربه های مسلمانان، در پیدایش «رنسانس»، واقعیتی است انکارناپذیر؛ چنان که نقش و سهم فرهنگ شرقی (ایرانی، مصری و هندی) در فرهنگ یونانی باستان را نمی توان نادیده انگاشت. حقیقت این است که، علم و اندیشه آدمی در تماس های خواسته و ناخواسته که از رهگذر سیاحتها و تجارتها و جنگها شکل می گیرد، انتقال می یابد. سرمایه های فرهنگی هر قومی، هر چند که دست آورد نخبگان آن است، به بشر تعلق دارد و خواه ناخواه در سرزمینها، دست به دست می گردد و...

کلید واژگان (برچسب ها): 

نگرش سیستمی در تحلیل ایمان دینی

قسمت دوم فصل سوم: تعریف ایمان در تعریف ایمان نیز مانند تعریف دین، با کثرت و تعدد و اختلاف در تعریف مواجه هستیم. نقطه اختلاف در تعریف ایمان، آغاز کشمکش ها و مجادلات دیگر دین شناختی می باشد. از این روی در برخورد با ایمان، تعریف واحد و آشکار رو در رو نیستیم که بتوان بر اساس آن به توافق و اجماع در تعریف رسید. زیرا در تعریف ایمان نیز، رویکردها و نگاههای متفاوتی وجود دارد که هر یک ایمان را از منظر خاصی مورد توجه قرار داده است. البته این تعدد تعاریف، بیشتر در حوزه های کلام مسیحی روی داده است تا در...

کلید واژگان (برچسب ها): 

نجات شناختی تطبیقی (اسلامی - مسیحی)

انسان، در همیشه ی زمان و همه ی جای زمین، با دل خستگی و دل بستگی روبه رو بوده، خسته از دیروز و امروز و دل بسته به فردا و در انتظار منجی! «نجات » از مفاهیم زیبایی است که ریشه ای عمیق در تاریخی کهن دارد و انسان ها، همواره، به امید نجات و رهایی، در انتظار منجی بوده اند و آرزوی رؤیت طلوع خورشید را داشته اند. و در پرتو این امید، همیشه تیرگی ظلم و ستم تیره صفتان را به سخره گرفته اند. این قلم بر آن است که «نجات » را در بستر تفکر اسلامی و مسیحی، به صورت تطبیقی مورد کاوش قرار دهد. یکم - ضرورت مطالعات...

کلید واژگان (برچسب ها): 

باورهای پایه ای و ایمان گروی معتدل

گذری بر رهیافتهای فکری و فلسفی آلوین پلانتینجا فلسفه دین در دهه اخیر، نسبت به دوره های قبل همچنان در حال بسط و گسترش است و تاملات و ترقیقات خردورزانه فیلسوفان چنان دامن گستر شده است که شکل ها و رویه های گذشته را در باب «اعتقاد و اثبات » وجود خدا دچار تحول و چالش کرده است . با حدوث و بروز این زمینه ها، انسان امروزی دریافته است که اعتقاد به وجود خداوند و محوریت «باورهای او» در نوع زندگی اش تاثیر فراوانی خواهد داشت . به همان نحو که برخی از مکاتب فلسفی و فیلسوفان حرفه ای به نقد «ایمان گرایی » و...

کلید واژگان (برچسب ها): 

فراگرد دنیوی شدن

کنکاشی در فرایند ایدئولوژیک شدن دین در غرب قسمت دوم 2 ـ 1. وضعیّت دین و ایدئولوژی بعد از تکوین دستگاه حکومتی کلیسا 1 ـ 2 ـ 1. وضعیّت دین و ایدئولوژی در قرون وسطی تا زمانی که سلطه و حکومت بدست غیر دستگاه کلیسا بود این نوع طرز تلقی از وضعیت ایدئولوژیکی در دین مسیحیّت روابط سلطه را آسان می کرد. در شرایط و موقعی هم که حاکمیّت بدست دستگاه کلیسا افتاد ارباب و اندیشمندان کلیسا، علی رغم تصریح نگاه بدبینانه و منفی متن دین مسیحیّت اولیه به اداره این جهان و سرپرستی حوزه حیات دنیوی، دین را در یک وضعیّت...

کلید واژگان (برچسب ها): 

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - مسیحیت