مصحف

مصحف امام علی علیه السلام

از مصحف امام علی (ع) بسیار گفته اند و شنیده ایم. آیا این مصحف آن گونه که می پندارند. با قرآن موجود اختلاف دارد؟ اگر چنین است، اختلاف آن چقدر است؟ مصحف امام علی(ع) چه اندازه است؟ و منابع مذهبی تاریخی که اشاره به وجود آن دارد، کدام است؟ آیا این همان مصحفی است که نزد پیامبر(ص) بود یا مصحفی دیگر است؟ و... برخی پنداشته اند شیعیان، قرآنی غیر از قرآن موجود دارند، ودلیل خود را وجود قرآن علی(ع) می دانند، که ویژگی هایی غیر ازقرآن موجود دارد. ما در این مقاله به پاسخگویی به این شبهات می پردازیم و درباره...

کلید واژگان (برچسب ها): 

مصحف امام علی علیه السلام

در روایات فراوانی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در ایّام حیات خویش، پیوسته در ساعاتی از شبانه روز، آیات نازل شده و تأویل آن را به علی علیه السلام می آموخت. ابوالفتاح نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تنزیل و تأویل را به پیامبرش آموخت و فرستاده خدا صلی الله علیه و آله آن را به علی علیه السلام یاد داد.(1) اصبغ بن نباته می گوید: وقتی علی علیه السلام برمسند خلافت نشست و مردم با او بیعت کردند، فرمود: به خدا! من از هر مدّعی دانشی، به قرآن و تأویلش داناترم... سوگند به آن که...

کلید واژگان (برچسب ها): 

حاملان گنجینه علم ربّانی- قسمت دوم

جفر سفید یک تومار چرمی است که کتاب های زبور داود، تورات موسی، انجیل عیسی و صحف ابراهیم، مکتوبات مقدس امامان و اولیا پیشین، علم به حلال و حرام، علم منایا و بلایا، علم به گذشته، آینده و مصحف فاطمه(س) را دربرمی گیرد. جفر سرخ سلاحی است که تنها امام غایب هنگام رجعت نهایی خود از آن استفاده می کند. اشاره: در مقاله حاضر، مؤلف می کوشد با تکیه بر متون روایی شیعه متقدم (سه قرن اول هجری) تصوّر شیعیان از علم امام را به تصویر بکشد. در بخش نخست عمدتاً بر منابع علم ازلی امامان ـ منابع آسمانی و منابع غیبی ـ...

کلید واژگان (برچسب ها): 

بازخوانی مصحف فاطمه (س)در پاسخ به شبهات مطرح

پرسمان: واقعیت آن است، سئوالی که هر از چند گاه بر ذهن و زبان برخی از برادران ما در دیگر فِرق اسلامی جاری می شود، مسئلۀ «مصحف فاطمه» و یا به تعبیر ایشان «قرآن شیعه» است؛ اینکه حقیقت مصحف مذکور چیست و اکنون در کجاست؟ آیا براستی «شیعه می گوید: چند کتاب آسمانی غیر از قرآن مجید و پس از آن، بر ائمّۀ آنان نازل شده است... مثلاً مصحف فاطمه(س)[1]»؟!! مشخصاً کدام یک از ائمّة و یا علمای امامیه ادعای وجود و یا رؤیت این قرآن را دارد ؟! آیا منتقدی از منتقدان، آن را دیده است؟! چرا با چنین حجم انبوه ردّیه ها و...

کلید واژگان (برچسب ها): 

مصحف فاطمه(س)

پیش گفتار دانش و آگاهی اهل بیت عصمت و طهارت (سلام الله علیهم اجمعین) بر گرفته از علم الهی و فراتر و گسترده تر از معارف بشری است و بدین جهت سرشار از حکمت و معرفت است و درک و تحلیل آن برای سایر انسان ها، مشکل و یا غیر ممکن است. بدین لحاظ در روایت نورانی آنان آمده است: ان خبرنا صعب مستصعب، لا یحتمله الا ملک مقرب، أو نبی مرسل، أو مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، أو مدینة حصینة. قیل: و ای شی ء المدینة الحصینة؟ قال: القلب المجتمع. (1) یعنی: (درک و آگاهی از وضع و ) خبر ما دشوار و مشکل است و کسی نمی تواند...

کلید واژگان (برچسب ها): 

پژوهشی درمصحف حضرت فاطمه (س) از دیدگاه شیعه

ترجمه آزاد و برگرفته از کتاب «حقیقة مصحف فاطمه(س) عند الشیعه»(«قسمت دوم»1) محتوای مصحف فاطمه(ع) روایات مختلفی در باره محتوای مصحف فاطمه(ع) وجود دارد؛ برخی از این روایات مطالبی را نفی و بعضی دیگر مطالبی را اثبات می کند که از این قرار است: محتوای نفی شده روایات اهل بیت(ع) می گوید: مصحف فاطمه(ع) مشتمل بر دو امر نیست، یکی قرآن و دیگری احکام شرعی. این روایات با تعبیرهای ذیل آمده است: قرآن نیست؛(1) گمان نمی کنم قرآن باشد؛(2) چیزی از قرآن در آن نیست؛(3) چیزی از کتاب اللّه در آن نیست؛(4) آیه ای از کتاب...

کلید واژگان (برچسب ها): 

مصحف فاطمه(س) از نگاه امامان

فاطمه(س) خود سری از اسرار الهی است و دسترسی و شناخت مقام بلندش برای ما انسانهای خاکی به سادگی ممکن نیست، بالاتر از آن، گوشه های بسیاری از زندگانی اش چون در در صدف مخفی و پنهان باقی مانده است. مصحف فاطمه(س)، سرچشمه جوشان معنویت و دانشها که از طریق وحی بر او نازل گشته مانند قبر مطهرش رازی است که در پرده مانده و در اختیار ما خاکیان نیست. به راستی مصحف فاطمه(س) چیست؟ چه زمانی به وجود آمد؟ چه مطالبی را در بر دارد؟ و اکنون کجاست و در اختیار کیست؟ و ... پرسشهایی است که تا حدودی پاسخ آنها در این نوشتار...

کلید واژگان (برچسب ها): 

مصحف فاطمه(س) از نگاه امامان

فاطمه(س) خود سری از اسرار الهی است و دسترسی و شناخت مقام بلندش برای ما انسانهای خاکی به سادگی ممکن نیست، بالاتر از آن، گوشه های بسیاری از زندگانی اش چون در در صدف مخفی و پنهان باقی مانده است. مصحف فاطمه(س)، سرچشمه جوشان معنویت و دانشها که از طریق وحی بر او نازل گشته مانند قبر مطهرش رازی است که در پرده مانده و در اختیار ما خاکیان نیست. به راستی مصحف فاطمه(س) چیست؟ چه زمانی به وجود آمد؟ چه مطالبی را در بر دارد؟ و اکنون کجاست و در اختیار کیست؟ و ... پرسشهایی است که تا حدودی پاسخ آنها در این نوشتار...

کلید واژگان (برچسب ها): 

پژوهشی درمصحف حضرت فاطمه (س) از دیدگاه شیعه

ترجمه آزاد و برگرفته از کتاب «حقیقة مصحف فاطمه(س) عند الشیعه»(«قسمت دوم»1) محتوای مصحف فاطمه(ع) روایات مختلفی در باره محتوای مصحف فاطمه(ع) وجود دارد؛ برخی از این روایات مطالبی را نفی و بعضی دیگر مطالبی را اثبات می کند که از این قرار است: محتوای نفی شده روایات اهل بیت(ع) می گوید: مصحف فاطمه(ع) مشتمل بر دو امر نیست، یکی قرآن و دیگری احکام شرعی. این روایات با تعبیرهای ذیل آمده است: قرآن نیست؛(1) گمان نمی کنم قرآن باشد؛(2) چیزی از قرآن در آن نیست؛(3) چیزی از کتاب اللّه در آن نیست؛(4) آیه ای از کتاب...

کلید واژگان (برچسب ها): 

مصحف فاطمه(س) از نگاه امامان:

فاطمه(س) خود سری از اسرار الهی است و دسترسی و شناخت مقام بلندش برای ما انسانهای خاکی به سادگی ممکن نیست، بالاتر از آن، گوشه های بسیاری از زندگانی اش چون در در صدف مخفی و پنهان باقی مانده است. مصحف فاطمه(س)، سرچشمه جوشان معنویت و دانشها که از طریق وحی بر او نازل گشته مانند قبر مطهرش رازی است که در پرده مانده و در اختیار ما خاکیان نیست. به راستی مصحف فاطمه(س) چیست؟ چه زمانی به وجود آمد؟ چه مطالبی را در بر دارد؟ و اکنون کجاست و در اختیار کیست؟ و ... پرسشهایی است که تا حدودی پاسخ آنها در این نوشتار...

کلید واژگان (برچسب ها): 

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - مصحف