مکیال المکارم

نگاهی به کتاب مکیال المکارم

مؤلف کتاب «مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم (عج)» مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی مشهور به فقیه احمدآبادی فرزند سید عبدالرزاق از علمای بزرگ اصفهان است. وی سال 1301ق در اصفهان به دنیا آمد. مقدمات علوم اسلامی را نخست نزد پدر و پسر عمه اش سید میرزا اسدالله و سید محمود حسینی گلشادی اصفهانی آموخت. سطوح عالی را نیز از محضر سیدابوالقاسم دهکردی و شیخ عبدالکریم گزی و حاج آقا منیرالدین بروجردی، حاج میرزا بدیع درب امامی و آقا محمد کاشانی استفاده کرد و از بعضی از آنها اجازه اجتهاد و روایت...

کلید واژگان (برچسب ها): 

گزارشی از یک کتاب

مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم، 2 جلد نویسنده: سیدمحمد تقی موسوی اصفهانی مترجم: سیدمهدی حائری قزوینی ناشر: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر چاپ: دوم، 1372 مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم یکی از کتابهای ارزشمند شیعه، نوشته آیت اللّه سیدمحمد تقی موسوی اصفهانی (1348 ـ 1301ق) است که به قصد اداء حق حضرت بقیة اللّه ـ که حقش بر گردن ما افزون تر از همه مردم است و احسانش بیشتر و بهتر از همه شامل حال خلق می شود و نعمتها و منتها بر ما دارد ـ به رشته تحریر درآمده است. اصل کتاب به زبان عربی است و مؤلف...

کلید واژگان (برچسب ها): 

دو همزاد معنوی در معرفت مهدوی

اشاره: در این مقاله دو کتاب کمال الدین و تمام النعمة شیخ صدوق و مکیال المکارم علامه سید محمد تقی اصفهانی و مؤلفان آن ها معرفی شده اند. این دو کتاب در حوزة مهدویت دوقلوهای همزادی را تشکیل می دهند که هر کس بخواهد آگاهی هایی در این موضوع داشته باشد ناچار باید این دو کتاب را ببیند. به مناسبت معرفی کتاب ها و مؤلفانشان تشرفاتی از صاحبان آن ها نیز آورده شده. اصلی ترین وجه اشتراک این دو کتاب در این است که هر دو به فرمان امام عصر(ع) تألیف شده اند. در میان آثاری که در حوزة مهدویت و شناخت و معرفت آخرین...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - مکیال المکارم