نفیسه

وصف وآرستگی مروری برشرح حال سیده نفیسه «قسمت اول»

اسوه فضایل قرآن کریم علاوه بر ارائه دستوراتی ویژه برای رشد و به کمال رسیدن بانوان، الگوهایی نیز معرفی کرده و با تعیین جایگاه ارزشی و نقش آموزنده و ارزنده آنان در گسترش فرهنگ یکتاپرستی و خداجویی تواناییهای ذاتی و لیاقتهای زنان را در شکوفایی استعدادهای خویش از طریق پیروی از اسوه های فضلیت گوشزد نموده است. در تاریخ شکوهمند تشیع نیز می توان بانوانی را مشاهده کرد که با تمسک به وارستگی و آراستن روح و روان خود به خصال نیکو به درجات معنوی دست یافته اند و مصداق بارز و روشنی از ویژگیهایی گشته اند که قرآن...

کلید واژگان (برچسب ها): 

حافظان پرده نشین /نفیسه دختر حسن بن زید بن حسن علیه السلام

نفیسه خاتون از زنان عابد ، زاهد، محدث ، نیکوکار، و حافظ کل قرآن کریم بود. وی در مکه معظمه در سال 145 قمری به دنیاآمد، اما نشو و نمای او در مدینه منوره بود. سیده نفیسه خاتون از سادات جلیل القدر است که به زهد و عبادت و صیام روزها و قیام شبها مشهور روزگار خود بود .وی حافظ کل قرآن بود، لذا به تلاوت دائم آن مشغول می شد و چون مال فراوانی داشت، به درماندگان ، مریضان و عموم مردم احسان می کرد . وی سی مرتبه به حج مشرف شد که بیشتر آن با پای پیاده بود. در مسجد الحرام در حالی که پرده های خانه خدا (کعبه) را...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - نفیسه