اسلام

حقوق کودک در اسلام

اسلا م به مثابه یک آئین همه جانبه نگر و جهان شمول‚ بی شک در همه شئون زندگی انسان‚ دارای متد و آموزه هایی است که می تواند ره گشای معضلا ت عدیده جامعه باشد. لیکن عدم دقت و هم چنین توجه صرف به ظواهر‚ موجب گردیده تا پویایی آموزه های اسلا می و غنای لا یزال وجوه متونی اسلا م‚ نادیده گرفته شود. متاسفانه امروزه جهان با معضلی به نام کودک آزاری مواجه است. این پدیده مخرب چندی است که با شدت و حدت هرچه بیشتری در متن جامعه بشری نمود یافته است. این امر مختص به یک طبقه یا مکان جغرافیایی مشخصی هم نیست. و در...

کلید واژگان (برچسب ها): 

دین و سیاست

از دیرباز این پرسش در جوامع اسلامی مطرح بوده است که آیا دین با سیاست رابطه دارد و اصولاً آیا اسلام تعالیم و نظام سیاسی دارد؟ عده ای قائلند سیاست در متن اسلام است و اسلام به آن اهتمام جدی دارد, اما بعضی دیگر معتقدند دین با سیاست همگرایی ندارد. معنای سیاست در آغاز, بیان این نکته ضروری است که سیاست گرچه دارای معانی متعددی است, لکن منظور ما از سیاست, حکومت و اداره جامعه است; به گونه ای که مصالح و خواسته های جامعه تحقق یابد. از زمان منتسکیو به بعد هیئت های حاکمه در کشورها ـ هرچند تفاوت هایی با هم...

کلید واژگان (برچسب ها): 

خواندنی های جوانان دیروز (سیر اسلام در اروپا)

اشاره: برای عموم جوانان دیروز، جوانان دهه های سی و چهل که اهل کتاب و درس مذهبی بودند نام ماهنامة «مکتب اسلام»، «نسل نو»، منشورات «در راه حق» و حضرات آقایان علی دوانی، ناصر مکارم شیرازی، محمود حکیمی، باهنر، داوود الهامی، غلامرضا سعیدی، جعفر سبحانی، خسروشاهی، علی قائمی و دیگران آشناست. گویی با این نام ها و عناوین زندگی کرده اند. در آن سال های خوف و خطرهر برگ کاغذی که ازاسلام و اخلاق و معرفت مذهبی سخنی داشت کیمیا بود و عزیزتر از جان. شاید به همین خاطر است که در پستوخانه و قفسه های کتابخانة شخصی...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اسلام در اروپا

خصومت تاریخی میان قسمت های غربی و شرقی اروپا، در سنت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متباین که حتی تا زمان حال ادامه یافته، منعکس یافته است. این تباین حتی در انقلابات و تغییرات تاریخی اسلام در جهان اروپایی نیز اثر گذاشته است. رشد و توسعه در یک قسمت از اروپا اغلب همراه با افول و تخریب در قسمت های دیگر بود. در طی اواخر قرون وسطی، قدرت های مسیحی غربی در حال فتح مجدد آخرین سرزمین های مسلمانان در اسپانیا و حوزه مدیترانه بودند. در طی قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، آنها آخرین آثار اسلام در غرب را ریشه کن...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اروپا و اسلام (بخش آخر)

اشاره: در شماره های 25-21 ماهنامه «اسلام و غرب »، بی بحث در مورد مفاهیم اروپا و اسلام، تفاوت اسلام و مسیحیت، دیدگاههای این دو نسبت به یکدیگر، جنگها و درگیریهای آنها، تاثیر متقابل جنگهای صلیبی بر اروپا و جهان اسلام، پیروزیهای متناوب دو طرف عثمانی و اروپا در جنگها، تقابل تمدنی اروپا با اسلام، وضعیت جهانی اسلام در قرن هجدهم، گسترش استعمار اروپایی، روابط متقابل اقتصادی اروپا و جهان اسلام، ضعف اقتصادی جهان اسلام، متغییر دیدگاه اروپاییان نسبت به جهان اسلام و بالعکس، وضعیت اسلام در قرن بیستم، تجزیه...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اروپا و اسلام (1)

می توان گفت بین دو عبارت "اروپا" و "اسلام" عدم تقارن بخصوصی وجود دارد، یا اینکه لااقل چنین به نظر می رسد. یکی از آنها اصطلاحی جغرافیایی است و در برگیرنده مفهوم قاره ای می باشد، و همانطوریکه مشخص شده است، تعداد این قاره ها در سطح کره زمین از دو تا هفت متفاوت می باشد. عبارت دوم نوعی دین می باشد. ممکن است کسی با قاطعیت از اروپا و آسیا، اروپا و آفریقا، اسلام و مسیحیت، یا از اسلام و بودائیسم صحبت کند، اما چه رابطه ای میان اروپا و اسلام وجود دارد؟ مفهوم اروپا اروپا یک مفهوم اروپایی از چیزی است که از...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اروپا و اسلام (2)

اشاره: در شماره قبلی ماهنامه در همین مبحث، به مفاهیم "اروپا" و "اسلام"، و "اسلام و مسیحیت" و تفاوت، تقابل و روابط تاریخی آنها اشاراتی شد. در این رابطه گفته شد که "در نظر مسلمانان، اسلام صرفا سیستمی از اعتقاد و پرستش و یا قسمتی از زندگی جدای حیطه کاری حاکمان غیر مذهبی نمی باشد. تقریبا می توان گفت اسلام کل زندگی آنها را تشکیل می دهد و قوانین آن شامل حقوق مدنی، جزا و حتی هرآنچه که به عنوان حقوق اساسی نامیده می شود، می باشد. جهان اسلام متضمن یک فرهنگ غنی و گوناگون، سرزمینها و منابع وسیع، اقتصاد...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اروپا و اسلام (4)

اشاره: در شماره های 21، 22 و 23 ماهنامه "اسلام و غرب"، به بحث در مورد مفاهیم اروپا و اسلام، تفاوت اسلام و مسیحیت، دیدگاههای این دو دین نسبت به یکدیگر، جنگها و درگیریهای آنها، تاثیر متقابل جنگهای صلیبی بر اروپا و جهان اسلام، پیروزیهای متناوب دو طرف عثمانی و اروپا در جنگها، تقابل تمدنی اروپا با اسلام و وضعیت جهانی اسلام در قرن هیجدهم پرداخته شد. در این تقابل میان اسلام و اروپا و دیگر نقاط، مسلمانان، فلسفه و علوم یونانی را که اروپاییان برای چندین قرن در پی کشف آن بر نیامده بودند، ذکاوت و...

کلید واژگان (برچسب ها): 

جوامع مسلمانان مهاجر و سیاست خارجی در اروپای غربی

برای کشورهای اروپای غربی، حضور دائم ساکنین اقلیت مسلمان پدیده نسبتا تازه ای است; چرا که از اروپای شرقی، جایی که به طور طبیعی قرنها جوامع مسلمانان را در خود جای داده، مجزا بوده است. این حضور جدید، یکی از مسائلی است که کشورهای مختلف به تدریج فرا می گیرند که چگونه با آن زندگی کنند. البته با وجود اینکه این جوامع را مسلمان نامیده اند، آنها با هم یکسان نیستند; چرا که آنها از کشورهای مختلف آسیا، آفریقا و آمریکا مهاجرت کرده اند. با وجودی که اکثر آنها دارای زمینه مشترک می باشند، ولی اغلب آنها از لحاظ...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اسلام در اسپانیا (آندلس)

اسلام در خارج از شبه جزیره حجاز مقدمه در سال هفتم هجری، پیامبر صلی الله علیه و آله دو ماه پس از امضای صلح حدیبیه، نامه هایی برای فرمانروایان سرزمینهای اطراف حجاز فرستاد و آنان را به پذیرش اسلام فرا خواند؛ از جمله در یک روز، نامه هایی برای امپراتور، پادشاهان و حاکمان ایران، روم، حبشه، مصر، یمامه، بحرین، اردن و حیره نوشت. در آن عصر، ایران و روم دو ابر قدرت بزرگ جهان بودند. خسرو پرویز، پادشاه ایران، نامه پیامبر اسلام را پاره کرد و به کارگزار خود در یمن ـ باذان ـ دستور داد دو نفر را به حجاز بفرستد...

کلید واژگان (برچسب ها): 

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - اسلام