اندیشه

جریان شناسی اندیشه در جهان عرب / قسمت اول

مقدمه: برای مطالعه اندیشه سیاسی معاصر عرب، از سه روش استفاده شده است. روش نخست، روش جریان شناسی است که کتاب هایی چون «سیری در اندیشه سیاسی عرب»، تا لیف حمید عنایت و «گرایش های سیاسی در جهان عرب» تالیف مجید خدوری در این چارچوب قرار دارند. روش دوم، روش «مقوله شناسی» است که طی آن مقولات مهم جامعه و سیاست شناسی مد نظر نویسندگان بوده که کتاب «اندیشه سیاسی در اسلام معاصر»، از نمونه های مهم آن است که حمید عنایت آن را تألیف کرده است. برخی هم به «متفکرشناسی» همت گماشته اند که کتاب «تفکر عرب» تألیف آلبرت...

کلید واژگان (برچسب ها): 

مشعل معرفت

زندگی، اندیشه و اخلاق علامه شهید حاج سید مصطفی خمینی (ره) جاذبه و دافعه شهید مصطفی خمینی در برخوردهای اجتماعی و مسایل سیاسی بسیار عمیق قاطع و دقیق بود، و در موارد اصولی و ارزشی تقید وافری داشت و به هیچ وجه مماشات، تساهل و تسامح را روا نمی داشت . او مصداق آیه شریفه: «اشداء علی الکفار رحماء بینهم » بود; نسبت به علاقه مندان و حامیان نهضت اسلامی و حضرت امام صمیمیت، عطوفت و رافت توام با فروتنی از خود بروز می داد . حجة الاسلام والمسلمین دعائی می گوید: در اولین برخورد با ایشان هنگامی که به عنوان طلبه...

کلید واژگان (برچسب ها): 

سوبژکتیویسم دکارتی و نقدهای عمده وارد بر آن

الف) مقدمه ای درباره سوبژکتیویسم دکارتی قضیه «می اندیشم پس هستم» را دکارت در آثار مختلف خود (هم آثار لاتینی و هم آثار فرانسوی اش) نخستین و یقینی ترین قضیة فلسفی می شمرد؛ از این رو، این قضیه را می توان سرفصل فلسفه دکارت، و متعاقب آن، فلسفه جدید دانست. انسان در اندیشه دکارت و به ویژه در قضیة پیش گفته، در جایگاه نخستین و تنها سوژه واقعی می نشیند و موجودی می شود بنیاد و معیار و مقیاس دیگر موجودات، از حیث حقیقت و وجود. دکارت در کتاب «گفتار در روش» قضیه کوگیتو را اولین اصل فلسفی و قضیه ایمن و مطمئن...

کلید واژگان (برچسب ها): 

سیـری در اندیشة سیاسی امام خمینی

در باره اندیشة سیاسی نظریه ها و نظرهای فراوان مطرح شده است. «ریمون آرون» در تعریف اندیشة سیاسی گفته است: «اندیشة سیاسی عبارت است از کوشش برای تعیین اهدافی که به اندازة معقولی احتمال تحقق دارد و نیز تعیین ابزارهایی که در حد معقولی می توان انتظار داشت موجب دستیبابی به آن اهداف بشود.» [1] از نظر برخی دیگر «اندیشمند سیاسی کسی نیست که صرفاً دارای مجموعه ای از آرا و اهداف باشد و ابزارهای رسیدن به آن هدفها را به دست دهد، بلکه باید بتواند دربارة آراو عقاید خود به شیوه های عقلانی و منطقی استدلال کند تا...

کلید واژگان (برچسب ها): 

فلسفه سیاسی و اندیشه های سیاست مدرن از دیدگاه امام خمینی و اندیشه مندان بزرگ

علم سیاست و موضوعات مرتبط با آن از حوزه های معرفت بشری است که همواره عرصه تجزیه و تحلیل اندیشه مندان و فلاسفة بزرگ جهان بوده است و به عنوان یکی از مهمترین علومی که ماحصل تجربه عرصه نظر و عمل بشری است به مثابه ابزاری کارآمد در جهت برآورده کردن بدیهی ترین نیازهای مادی و معنوی در زندگی انسان ها مورد بهره برداری واقع شده است. در فرآیند تکامل علم سیاست، تلاش برای علمی کردن مفاهیم این حوزه از عمده اهداف اندیشه مندان و فلاسفه سیاسی بوده که ریشه های تکوین این فعالیت به سده های گذشته باز می گردد. تلاش...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اندیشه سیاسی، مفهوم و چیستی

چیستی اندیشه در نزد منطق دانان، فکر یا اندیشه، حاصل دو حرکتِ تعریف شده است: حرکت از مجهول مطلوب به سوی معلومات و از معلومات به سوی مجهول مطلوب، برای روشن ساختن مجهول.(1) مرحوم مظفر با دقتی بیشتر، فکر را چنین تعریف کرده است: «اجراء عملیة عقلیة فی المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلی المطلوب»؛(2) انجام عملیات عقلی در معلومات حاضر در ذهن، برای دستیابی به مطلوب. وی در این عملیات عقلی، پنج مرحله را از هم تفکیک کرده است: 1. روبرو شدن با مشکل که همان مجهول است. 2. شناخت نوع مشکل، چرا که گاهی با مشکلی...

کلید واژگان (برچسب ها): 

فلسفه امامت در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی

مقدمه یکی از اصول اساسی اندیشه سیاسی متفکران و فیلسوفان مسلمان شیعه، اعتقاد به امامت، به معنای شیعی آن است، یعنی اعتقاد به تداوم رسالت و نبوت حضرت رسول اکرم(ص) بعد از او توسط امامان، که به آن امامت گفته می شود. اهمیت اعتقاد به این امر در اسلام به قدری است که نحوه اعتقاد و تفسیر ارائه شده از آن، باعث ایجاد فرقه های گوناگونی شده است. در این میان، اعتقاد شیعه امامیه دارای ویژگی و جایگاه خاص خود است. زیرا بر اساس آن، امامت و خلیفه ای الهی، مقامی است که از جانب خدا و بواسطه پیامبر، برای امت بعد از...

کلید واژگان (برچسب ها): 

نگرش بر روش تحقیق در مسلکهای عرفانی

(مقاله برگزیده از مجموعه مقالات ارائه شده به کنگره بزرگداشت مرحوم مقدس اردبیلی) بسم الله الرحمن الرحیم "نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد" "ما محرمان خلوت انسیم غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو" حافظ مقدمه: یکی از مباحث مهم و کلیدی فلسفه عرفان - که از اصول موضوعه عرفان نظری و عملی بحث می کند - اصول و شیوه های تحقیق در مسلکهای عرفانی است چنانکه روش تحقیق در عرصه علوم دیگر یکی از مسائل مهم علم شناسی است که از مبادی تصوریه و به خصوص از مبادی تصدیقیه آن بحث می کند; اهل...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اندیشه سیاسی فارابی

«محسن مهاجر نیا» کتاب «اندیشه سیاسی فارابی» را در سه بخش و چهارده فصل تدوین و تنظیم کرده است. «زندگی و زمانه فارابی» عنوان بخش اول را به خود اختصاص می دهد. ابونصر محمد بن محمد طرخان فارابی در سال 339 هق کالبد خاکی در گهواره خاک کشید و با توجه به عمر 80 ساله اش ، حدود سال 260 هق متولد شد. شمس الدین محمد شهروزی در «تاریخ الحکما» ابونصر فارابی را ایرانی معرفی می کند و پدر وی را سردار لشکری. هنگامی که فارابی وارد بغداد شد، خلافت عباسی دوره انحطاط خود را طی می کرد. امام این اختلاف نظر وجود دارد که...

کلید واژگان (برچسب ها): 

زن در اندیشه متفکران سیاسی

(قسمت پایانی) نقش سیاسی ـ اجتماعی محدود 1. محمد غزالی(1) (2)(3) برابرند.(4) الف. تقسیم وظایف دین اسلام برای هر کدام از این دو نوع، وظایف و حقوق ویژه ای مشخص کرده است که بر طبق جنسیت آنها صورت گرفته است؛ برخی از آنها در اینجا ذکر می شود: 1. وجوب نماز و روزه بر هر دو و عدم وجوب آن برای زن در مواقع عادت و زایمان (البته روزه را باید قضا کند). 2. به دلیل تغییر در مزاج و طبیعت جسمی و روحی زن در هنگام عادت و لحظات عاطفی و نفسانی، دین برای احتیاط، شهادت دو نفر از آنها را با یک مرد یکی دانسته است. قرآن...

کلید واژگان (برچسب ها): 

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - اندیشه