عرفان

گستره شیطان پرستی

ایدئولوژی شیطان پرستی دو روند حرکت تکاملی و تحرک انکشافی را پشت سر گذاشته و امروز در اوج آشکاری و بی پروایی به دنیا عرضه می شود. حرکت تکاملی شیطان گرایی تا اواسط قرون وسطا و سپس تحرک انکشافی آن را از نیمه دوم قرون وسطا تا شیطان گرایی مدرن نشان می دهد. در این روند قوم بنی اسرائیل میراث بان شیطان گرایی است. از دوره های بدوی و باستان که در مصر و بابل و مناطق شمال آفریقا، جنوب غرب آسیا و جنوب شرق اروپا آواره بودند و از تمدن های مختلف توجه و تجلیل از نیروهای شرّ، ستایش الاهه باروری و مادر- خدا را...

کلید واژگان (برچسب ها): 

شریعت، طریقت، درحقیقت سلوک عرفانی تشیّع

شریعت، طریقت و حقیقت در عرفان عملی، شهرت به سزایی دارد. در این که تا چه اندازه چنین تقسیمی در عرفان اسلامی، به خصوص در سلوک عرفانی تشیع، مقرون به صحت و مورد پذیرش است واصولاً چنین تقسیم بندی در خط مشی اسلامی، واقعیت دارد یا نه، یک حقیقت است یا بدعت، و آنچه عارفان بزرگ درباره آن گفته و نوشته اند، مبتنی بر دلایل نقلی و عقلی است یا تنها یک تفسیر به رأی، اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقیهان در این تقسیم به دیده انکار نگریسته و دلایل قابل قبولی برای آن به عنوان موضوع اسلامی نیافته اند. در نقطه...

کلید واژگان (برچسب ها): 

نگرش بر روش تحقیق در مسلکهای عرفانی

(مقاله برگزیده از مجموعه مقالات ارائه شده به کنگره بزرگداشت مرحوم مقدس اردبیلی) بسم الله الرحمن الرحیم "نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد" "ما محرمان خلوت انسیم غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو" حافظ مقدمه: یکی از مباحث مهم و کلیدی فلسفه عرفان - که از اصول موضوعه عرفان نظری و عملی بحث می کند - اصول و شیوه های تحقیق در مسلکهای عرفانی است چنانکه روش تحقیق در عرصه علوم دیگر یکی از مسائل مهم علم شناسی است که از مبادی تصوریه و به خصوص از مبادی تصدیقیه آن بحث می کند; اهل...

کلید واژگان (برچسب ها): 

استاد علا مه محمدتقی جعفری (ره)در آیینه آثار

استاد علا مه محمد تقی جعفری قدس سره به سال 1304 خورشیدی در شهر تبریز متولد شد و پس از تحصیلا ت عالیه علوم اسلا می در شهرهای تبریز‚ تهران‚ قم و نجف اشرف در محضر آیات عظام میرزا فتاح شهیدی‚ شیخ محمدرضا تنکابنی‚ شیخ کاظم شیرازی‚ سید عبدالهادی شیرازی‚ سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم قدس سرّهم کسب فیض نمود. تاکنون بیش از 80 اثر از آثار آن علا مه فقید به طبع رسیده است و از آثار برجسته ایشان شرح و تفسیر بر نهج البلا غه می باشد که 27 جلد آن به زبان فارسی چاپ و منتشر شده است. چاپ بعضی از آثار علا مه...

کلید واژگان (برچسب ها): 

نگرش بر روش تحقیق در مسلکهای عرفانی

(مقاله برگزیده از مجموعه مقالات ارائه شده به کنگره بزرگداشت مرحوم مقدس اردبیلی) بسم الله الرحمن الرحیم "نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد" "ما محرمان خلوت انسیم غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو" حافظ مقدمه: یکی از مباحث مهم و کلیدی فلسفه عرفان - که از اصول موضوعه عرفان نظری و عملی بحث می کند - اصول و شیوه های تحقیق در مسلکهای عرفانی است چنانکه روش تحقیق در عرصه علوم دیگر یکی از مسائل مهم علم شناسی است که از مبادی تصوریه و به خصوص از مبادی تصدیقیه آن بحث می کند; اهل...

کلید واژگان (برچسب ها): 

حضرت عسکری علیه السلام طلایه دار عبادت و عرفان (2)

عبادت، ستایش و عشق به معبود همواره در فطرت همه انسانها وجود دارد و آنان در کوران حوادث و در هنگام بروز پیشامدهای سخت و مشکلات طاقت فرسای زندگی، از این موهبت فطری خویش بهره می گیرند; به این جهت در همه ادیان و مذاهب برای عبادت جایگاه ویژه و آداب و رسوم خاصی منظور شده است . اما از آنجایی که برخی از انسانها راه و روش عبادت صحیح را نمی دانند و گاهی در این وادی راه خطا می پویند، خداوند متعال انبیا و اولیای خویش را مامور نموده است که راه صحیح عبادت، لوازم و آثار و موانع آن را به آحاد بشر بیاموزند و...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اسلام دین عدل و آزادی و رستگاری، دین خرد، اندیشه و دانش است

حضرت ایت الله خامنه ای(دام ظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن کنگره عظیم حج، حج را اردوگاه بزرگ امت اسلامی، جایگاه تمرین خدایی و مردمی شدن، از خودهای دروغین و شرک آلود بیرون جستن، به خود حقیقی و الهی پیوستن دانسته، آن را محل تجلی امت واحده اسلامی و مظهر عزت معنوی و قدرت بشری مسلمانان معرفی کردند، ایشان ضمن بیان نقش سازنده حج در روزگار ما که تقابل حق و باطل و نیروهای خیر و شر در مرحله خطیر و حساسی است یادآور شدند: پرچم عزت و اقتدار اسلامی در ایران به اهتزاز درآمده،...

کلید واژگان (برچسب ها): 

اراده الهی ازدیدگاه امام خمینی

فصلنامة حضور در شماره 9 مطلبی را از امام خمینی با عنوان «پاسخی منتشر نشده از آن حضرت» به چاپ رسانید. مطلب مذکور پاسخی بود به یکی از مریدان آن حضرت که در باب ارادة حق ـ تبارک و تعالی ـ سؤال کرده و ایشان جواب کاملی به آن داده بودند که متن سؤال و جواب به طور کامل منتشر شد. در این زمینه و سایر مقولات عرفانی با توجه به دیدگاههای امام خمینی، مطالب و مقالاتی چند در شمار ه های مختلف مجلة حضور به چاپ رسیده است. در مقالة حاضر، نویسنده مستقیماً در رابطه با آنچه در شماره 9 مجلة حضور چاپ شده بود، مقالة...

کلید واژگان (برچسب ها): 

فلسفه اوپانیشادها و عرفان بهاگودگیت

اندیشه وران بزرگ معاصر هند, رادهاکریشنان, تاریخ فرهنگ هند را به چهار دوره بزرگ بخش کرده است: 1. دوره وِدایی Vedic Period, (1500ـ600 پیش از میلاد) 2. دوره حماسی Epic Period, (از 600 پیش از میلاد تا 200 پس از میلاد) 3. دوره سُوتراها Sutra Period, (از سده دوم میلادی آغاز) 4. دوره مَدرَسی Scholastic Period, (از سده دوم میلادی آغاز) دوره وِدایی دوره گسترش تمدن و فرهنگ آریایی در هند است, آغاز سرودهای ریگ ودا (Rgveda) و برهماناها (Brahmanas) تفسیرهای سرودهای ریگ ودا و آغاز دوران ایده آلیسم ملکوتی...

کلید واژگان (برچسب ها): 

همانندیهای عرفان اسلامی و آیین هندو

نوشته ای که فرا روی دارید, نگاهی تطبیقی به پاره ای فرایافته ها مفاهیم مطرح شده در عرفان نظری اسلام و آیین هندوست و بیش از هر چیز بر اندیشه های تطبیقی داراشکوه در کتاب (مجمع البحرین) و تفسیر داریوش شایگان از آن در کتاب (آیین هندو و عرفان اسلامی) تکیه دارد. مفاهیم بررسی شده در این نوشته براساس اهمیت فراوان آن در عرفان نظری اسلام برگزیده شده اند و عبارتند از: حقیقت محمدیه, جهانهای چهارگانه و عشق. در آغاز به شناساندن داراشکوه می پردازیم: او به سال 1024 هجری قمری متولد شد. پدرش شاه جهان نام داشت...

کلید واژگان (برچسب ها): 

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - عرفان